Obnova zahrady Mateřské školy Kollárova v Českém Brodě

Slavnost v recyklované zahradě

Slavnost v recyklované zahradě
30. 9. 2013

Mateřská škola Kollárova v Českém Brodě v sobotu 28. září slavnostně otevřela novou školní zahradu. Tvůrci při její rekonstrukci maximálně uplatnili princip recyklace a vytvořili projekt šetrný k rozpočtu i životnímu prostředí. Přírodě blízká zahrada vznikla díky podpoře Nadace Proměny. Do práce na projektu se zapojila celá místní komunita včetně dětí.

Na sobotní slavnosti se setkali učitelé, děti, rodiče, místní skauti, zástupci města, zástupci nadace a tvůrci. Ti všichni se na proměně zahrady od počátku podíleli. Při úpravách pomáhala také řada dobrovolníků a nadace zapojila i skupinu vysokoškolských studentů zahradní a krajinářské architektury.
 
Ředitelka Nadace Proměny Jitka Přerovská k tomu říká: „Zapojení budoucích uživatelů zahrady do její proměny je nedílnou součástí všech projektů, které podporujeme. V Českém Brodě přineslo společné úsilí funkční a inspirativní zahradu, která podněcuje děti ke hře a umožňuje jim vnímat přírodu všemi smysly. V pestrém, tematicky členěném prostoru si každé dítě najde svoji činnost a zároveň zahrada dobře slouží i dospělým jako místo pro společné akce a setkávání.“
 
Na architektonickém řešení spolupracovali MgA. Ing. arch. Michal Fišer a Ing. Štěpán Špoula. Autorem originálních herních prvků je výtvarník Lukáš Gavlovský. Tvůrci vycházeli ze zadání, které s podporou nadace vytvořili učitelé s rodiči a které odráželo potřeby a přání všech zúčastněných stran.
 
„V zájmu co největších úspor jsme se snažili najít maximum způsobů, jak nově využít původní, místní materiály,“ říká architekt Michal Fišer a doplňuje: „Netýká se to jenom věcí zřejmých na první pohled, jako třeba starých betonových dlaždic znovu použitých v zídkách, ale i používání materiálu pro nové herní prvky, například pro slaměný domeček nebo opičí dráhu. Všechno jsou to čisté přírodní materiály, přivezené z blízkého okolí: hlína, sláma, kameny a kmeny.“
 
Příprava projektu začala v roce 2011, samotná rekonstrukce zahrady pak na podzim roku 2012. Po letních prázdninách 2013 proběhly poslední úpravy. Nadace Proměny podpořila obnovu zahrady grantem 2,3 mil. Kč, částkou 200 tis. Kč přispělo město. Kromě finančních prostředků poskytla nadace školce také konzultační podporu a pomáhala se zapojením místní komunity.
 
Zahrada MŠ Kollárova je druhým projektem grantového programu Zahrada hrou, jehož prostřednictvím Nadace Proměny usiluje o rozvoj prostředí školních zahrad. Pilotní projekt programu, zahrada Don Bosco v Praze-Bohnicích, byla dokončena letos v červnu a je vůbec první logopedicky zaměřenou zahradou v České republice. V současné době probíhá hodnocení finalistů prvního kola letošní grantové výzvy. Výsledky budou známy začátkem října; příspěvek na novou zahradu může tentokrát získat až pět škol.

Tisková zpráva ke stažení
 (pdf 180 kB)

fotogalerie