Obnova zahrady Mateřské školy Kollárova v Českém Brodě

Zahrada podle studentů

Zahrada podle studentů
16. 7. 2012

Návrhy studentů Zahradní a krajinářské architektury Mendelovy Univerzity v Brně přinesly různé pohledy na řešení rozvoje zahrady u mateřské školy.

Studentské návrhy proměny školní zahrady vznikly v rámci letního semestru školního roku 2011/2012. Studenti třetího a čtvrtého ročníku Zahradní a krajinářské architektury Mendelovy Univerzity v Brně si jako téma své semestrální práce mohli vybrat zahradu u mateřské školy v Kollárově ulici v Českém Brodě. Obnova této zahrady se připravuje již od konce roku 2011 díky podpoře nadačního programu Zahrada hrou.
 
Více o projektu – Zahrada MŠ Kollárova 
 
Na začátku dubna jsme zorganizovali k českobrodskému projektu workshop, který propojil studenty se zástupci místní komunity a tvůrci nové podoby školní zahrady. Třídenní setkání všem přineslo inspiraci pro chystanou proměnu, studentům pak umožnilo lépe poznat řešený prostor a zkonzultovat připravované práce s odborníky.
 
Více o akci, včetně fotogalerie a videa – Workshop Zahrada hrou 
 
PŘEDSTAVENÍ STUDENTSKÝCH PRACÍ
Lenka Hluchá / Hlavní inspirací se stala blízká spojitost areálu mateřské školy s nedalekou železniční tratí. Tak jako v reálném světě se scéna za oknem vlaku mění, i v areálu školky můžeme tuto rozmanitost najít. Celý prostor se proto stává jakousi mozaikou různorodých krajin, které mají díky orientaci na všechny světové strany specifické vlastnosti. Děti mají možnost těmito krajinami imaginárním vlakem putovat a poznávat, v čem se vzájemně liší.  

Iveta Koutná / Společnou tématikou celé zahrady je putování přírodou se všemi smysly, kdy každá část ztvárňuje určitý kousek přírody. Záměrem není zahradu přetvořit, ale uchopit ji tak, aby se mohla dále vyvíjet správným směrem. Celý prostor má nabídnout dětem příležitost nacházet a objevovat svoje vlastní zákoutí a tak dávat podněty k rozvoji dětské fantazie.  

Katarína Minďášová / Základním motivem celého návrhu jsou zahrady čtyř různých zeměpisných oblastí. Severská zahrada s hustým lesem a terénními vlnami. Jižní zahrada – Středomoří s mořem, písečnou pláží a levandulemi. Východní zahrada s mozaikou a vyvýšenými záhony. A v neposlední řade západní zahrada s písečnými dunami a bílo-červeným majákem.

Kateřina Smejkalová / Návrh vychází z inspirace putování po říši divů. Cílem je, aby se děti v každé části zahrady setkaly s něčím novým, něčím neokoukaným a něčím, co je inspiruje. Každá část zahrady má své téma a děti se mají setkat s něčím, co doma nemají a s čím se běžně cestou domů ze školky nesetkají.  

Irena Smutná / Hlavním tématem realizace je barevné putování s pomocí lidských smyslů – děti si při pobytu v zahradě osvojí znalost barev, barevného cítění se zapojením všech svých smyslů. Rozdělení: ZRAK – barvy / CHUŤ– ovocné taxony / ČICH – bylinky / HMAT – písek, kámen, dřevo / SLUCH – vlak, domeček.  

Katarína Vlčkova / Návrh vychází z požadavků mateřské školy. Návrh pracuje zejména s vegetací a dalšími přírodninami. Návrh se snaží pracovat se současným zažitým rozdělením zahrady na tematické části jako je lesík, palouček a menší dvory.

Dan Zahradník / Šel jsem cestou tzv. přírodních zahrad, tak aby se děti mohly učit, jak vlastně příroda funguje, kde se bere jídlo či kam mizí odpad. Zahrada je z provozních důvodů rozdělena na několik odlišně pojatých prostorů, které spojuje “dráha” letadýlka, jež má škola ve znaku.
 
Texty k návrhům jsou převzaté ze studentských prací. Vybrané situace a vizualizace návrhů najdete v připojené fotogalerii.

fotogalerie