Obnova zahrady Mateřské školy Kollárova v Českém Brodě

Poměrně rozlehlá zahrada má zajímavou dispozici díky budově školy, která ji člení do několika samostatných zón. Mateřskou školu navštěvuje více než 100 dětí; zahradu příležitostně využívají také žáci Základní umělecké školy, místní skauti nebo rodičovský klub, který zde pořádá akce i pro širší veřejnost.

Během dvou let prošel prostor velkou proměnou. Výsledkem je hravá a inspirativní, přírodě blízká zahrada, která nabízí členitá zákoutí pro různé typy aktivit a řadu originálních herních prvků. Jedinečný je také princip recyklace: tvůrcům se podařilo citlivě využít materiál z původní zahrady a realizovat tak projekt šetrný z hlediska rozpočtu i životního prostředí.

Do práce na obnově zahrady se zapojila celá místní komunita: pedagogové, děti, rodiče, zástupci města Český Brod, zástupci sousední Základní umělecké školy a také místní skauti. Nová zahrada díky tomu maximálně vyhovuje potřebám všech.

→  brožura o projektu (pdf 9,3 MB)
 

výběr projektuGrantová výzva 2011
realizace2011-2013
náklady2,5 mil. Kč
grant nadace2 009 651,- Kč
projektantMgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula
výtvarníkMgr.A. Lukáš Gavlovský
dodavatelIng. Ján Rákocy, Petr Černohorský
rozloha4 998 m2